Podmínky


Smluvní podmínky pronájmu obytného vozu Seal 5

 1. Nájemce doloží, že již dovršil věk 25 let a je vlastníkem řidičského oprávnění skupiny B nejméně 5 let.
 2. Nájemce uhradí do 5 dnů od předběžné rezervace zálohu ve výši 30%, v opačném případě rezervace zaniká. Zbývající doplatek bude uhrazen do 30 dnů před datem začátku pronájmu, včetně vratné kauce ve výši 25.000,-Kč.
 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo z této kauce uhradit případné škody.
 4. Nájemce se zavazuje vrátit obytný vůz ve stavu, v jakém jej převzal.
 5. Nájemce přebírá vůz s plnou nádrží a vrací s plnou nádrží.
 6. Vozidlo musí být vráceno vyčištěné. V opačném případě bude účtován poplatek za úklid.
 7. Obytný vůz je vrácen s vyprázdněnou odpadní nádrží.
 8. Při používání WC je nutné používat dodanou chemii.
 9. Je zakázáno jakékoliv upravování obytného vozu během zápůjčky ( polepování, šroubování, vrtání….)
 10. Veškeré opravy a investice je nutné předem konzultovat s pronajímatelem.
 11. Při nehodě nebo při jiné škodě je nájemce povinen informovat policii a pronajímatele.
 12. Při nehodě a poruše nemá nájemce nárok na náhradní vůz, ani jinou formu kompenzace ze strany pronajímatele.
 13. Nájemce je povinen zacházet s obytným vozem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě či újmě na cizím majetku.
 14. V prostorách obytného vozu je přísný zákaz kouření, používání svíček či jiných hořlavých předmětů.